Archív

Kalendárne a rodinné obyčaje

Svätý Mikuláš - Svjeti Mikula (6. december)

Ešte v polovici 70. rokov existoval v Jarovciach zvyk chodenia masky Mikuláša po domoch. Preobliekať sa za Mikulášov bolo v minulosti privilégiom slobodných mládencov. Išlo o 16- až 20-ročných mládencov, maskovaných pomocou rôznych rekvizít. V minulosti, ako si pamätá staršia generácia, svojím preoblečením predstavovali biskupa: na sebe mali červený plášť, biskupskú čiapku, v ruke držali biskupskú palicu. Bradu a fúzy si zhotovovali z vaty. Chodili spolu s čertom (krampus) po domoch, kde mali malé deti.

Aby ich Mikuláš nevyhrešil a čert nenastrašil, museli deti predviesť znalosti odriekania modlitby, čítania a prednášať básničky. Postavy budili svojím vystupovaním u detí rešpekt. Pred odovzdávaním odmien sa presvedčovali o ich poslušnosti a dávali im ich po stanovení určitých podmienok. Deti museli prisľúbiť, že budú aj naďalej poslúchať a dobre sa učiť, a až potom dostali cukor, suché slivky, tekvicové zrnká, orechy.

Aj dnes si večer deti dávajú do okien vyčistené topánky a ráno si v nich nájdu cukrovinky, ovocie a poniektoré, ak neposlúchali rodičov, zemiaky alebo prút. V 70. rokoch sa v porovnaní s minulosťou vyskytovali v súvislosti s obchôdzkami masky Mikuláša určité rozdiely. Za Mikulášov sa preobliekali 14- až 15-roční chlapci, ktorí vidia v chodení určitý druh zábavy. Takéto ponímanie sa odzrkadľuje aj vo voľnejšej forme zvyku oproti minulosti. Pôvodná okázalosť zvyku je narušovaná aj zmenami v maskovaní. Kým ešte v 60. rokoch masky čo najvernejšie stvárňovali postavu biskupa, dnes stačia na preoblečenie jednoduché rekvizity. U príslušníkov staršej generácie vzbudzuje terajší stav zvyku nevôľu.

V roku 1767, pri príležitosti vysviacky kostola, určili za cirkevného patróna Jaroviec Svätého Mikuláša. Od toho roku sa konali 6. decembra hody a s nimi spojená zábava. Hody trvali 2-3 dni a zúčastňovali sa ich aj príbuzní a známi z okolitých dedín. Pretože sa konali v období adventu, kedy sa nesmelo tancovať, preložili kiritof (hody) v roku 1867 – pri príležitosti stého výročia vysviacky kostola – na prvú nedeľu v septembrovom týždni.

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode