Audiogaléria

Ľudové piesne Chorvátov na Slovensku

Porovnávacia analýza piesňového materiálu z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky, Chorvátskeho Grobu, Jaroviec a Čuňova ukázala, že ho možno z hľadiska pôvodu rozdeliť do nasledovných skupín:
• pôvodné piesne prenesené zo starej vlasti a ich varianty
• novovytvorené piesne v štýle pôvodných chorvátskych piesní, transformované v enkláve pod vplyvom hudobnej kultúry nového prostredia
• piesne, ktoré vznikli podložením chorvátskeho textu pod melódiu prebratú od niektorého z obklopujúcich etník, hlavne pod melódie slovenských piesní
• slovenské, resp. záhorácke ľudové piesne
• ľudové, poloľudové alebo zľudovelé piesne, importované v 20. storočí z Chorvátska.

Možno konštatovať, že z hľadiska hudobno-štýlových znakov sa piesňová kultúra Chorvátov na Slovensku výrazne neodlišuje od západoslovenského, resp. záhorského hudobného nárečia a je jeho integrálnou súčasťou.

Avšak v jednotlivých chorvátskych obciach sa vyskytujú aj jedinečné útvary s archaickou hudobnou štruktúrou, aká v západoslovenskom piesňovom repertoári nie je zastúpená. Vzťahuje sa to najmä na niektoré vianočné (božiťne) piesne s dôrazom na Máriu a jej starostlivosť o dieťa – prečista je Marija divica sinka rodila, položila na jaslice, tak mu spivala.

Typom archaického obradného spevu, ktorý siaha až do čias príchodu Chorvátov na Slovensku, je pieseň Pozdravleni budi, o, svjati Mikule, ktorú ženy v Jarovciach spievajú na chorvátskej omši v období Vianoc. Za špecifické prejavy piesňového folklóru slovenských Chorvátov možno označiť aj niektoré svadobné (pirovne) piesne.

 
Čunovski bećari

Tamburášska skupina Čunovski bećari bola založená v septembri roku 2000 a funguje v rámci Chorvátskeho kultúrneho spolku Čunovo. Skupina má 21 aktívnych členov vo veku od 7 do 18 rokov, z toho je 16 tamburášov a zvyšok sú speváci. Čunovski bećari na svojich vystúpeniach prezentujú pôvodné gradišćansko-chorvátske piesne – „jačke“ – z okolia Čunova a z celého územia Gradišća, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu. V repertoári skupiny sa nachádzajú takisto piesne a tance zo starej domoviny – Chorvátska. Umeleckým vedúcim skupiny je p. Jive Maász.

Čunovski bećari: Šećem placu (MP3) 

* * * * *  * * * * *  * * * * *

Muško jačkarno društvo hrvatski Jandrof

Muško jačkarno društvo hrvatski Jandrof – Mužský spevácky spolok z Jaroviec existuje od roku 1991. Zbor spieva viachlasne za sprievodu tradičných chorvátskych nástrojov – tamburíc. Spolok má v súčasnosti 15 aktívnych členov. V repertoári súboru sú chorvátske ľudové a cirkevné piesne. Umeleckým vedúcim spevokolu je p. Radoslav Jankovič. 

Muško jačkarno društvo hrvatski Jandrof: Šurlali su si junaki (MP3) 

* * * * *  * * * * *  * * * * *

  

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode