Realizované výstavy a podujatia

 

Rok 2008

ETNOfilm v múzeu

(november 2008 - marec 2009)

V priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku sa od konca novembra 2008 do marca 2009 konalo podujatie s názvom ETNOfilm v múzeu.

Išlo o cyklus premietaní dokumentárnych filmov, ktoré boli uvedené na 15. ročníku medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii Etnofilm Čadca 2008.

 

Foto: Republika trumpiet, Francúzsko.

Podujatie sa konalo v priestoroch menšinového múzea, sídliaceho v mestskej štvrti, ktorá mala v minulosti silné zastúpenie chorvátskeho etnika. Téma menšín sa preto stala aj spoločným menovateľom prehliadky.

V programe boli zastúpené filmy z produkcie európskych krajín ako Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Dánsko, Španielsko, Čierna Hora, Česká republika.

Spolu so slovenskými dokumentmi priblížili divákom z rôznych uhlov pohľadu tematiku menšín. Menšín etnických, náboženských, sociálnych, či takých, ktoré sa do tejto kategórie zaraďujú svojim netradičným, alebo naopak, tradície vyznávajúcim spôsobom života.

Chute a vône Slovenska

(1. október 2008 - 30. marec 2009)

Výstava realizovaná vo Výstavnom pavilóne Podhradie na Žižkovej ulici v Bratislave. Prezentácia tradičných jedál Slovákov a jednotlivých kuchýň menšín, žijúcich na Slovensku.

Predstavuje osobitosti tradičnej kuchyne Slovákov, Maďarov, Nemcov, Chorvátov, Ukrajincov, Rusínov, Rómov, Židov a Čechov pri špecifických príležitostiach, viazaných na významné dni rodinného alebo výročného zvykoslovného cyklu ako je svadba, hody, Štedrý večer a pod. Výstava Chute a vône Slovenska je reinštaláciou rovnomennej úspešnej výstavy realizovanej v Slovenskom národnom múzeu - Etnografickom múzeu v Martine v rámci projektu MÚZEÁ A ETNIKÁ 2008.

Vladimír Marek - Sandberg

(10. september - 31. október 2009)

Čistá inšpirácia prírodou. Vladimír Marek, výtvarník z Devínskej Novej Vsi, ju vidí, vníma, preciťuje a svoje prežívanie zachytáva prostredníctvom nevšedných malieb a plastík.

Kultúrne leto 2008

(júl - august 2008)

Séria viacerých komorných koncertov vážnej hudby v podaní hudobných telies ako Pacora alebo Dovina. V projekte sa plánuje pokračovať aj do budúceho obdobia.

Noc múzeí a galérií 2008

(17. máj 2008)

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií, ktorého absolvovanie v jednom alebo vo viacerých z múzeí a galérií, ktoré participujú na tomto projekte, sa už stalo akousi neodmysliteľnou tradíciou pre mnohých nadšencov umenia a kultúry. V roku 2008 mali návštevníci tohto podujatia možnosť, okrem návštevy múzea, aj ochutnať výber skvelých chorvátskych vín.

Telotvar

(10. apríl - 30. apríl 2008)

Výstava fotografií študentov štvrtého ročníka Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave – Oddelenia úžitkovej fotografie. Prostredníctvom vystavených fotografií mal divák možnosť vidieť, akým spôsobom študenti konceptuálne uchopili a technicky zvládli zadania ročníkových prác ako štylizovaný portrét, módna fotografia či tému „telo ako krajina“.

Tomáš Hulík, Fedor Čiampor, Andy Šutek - Život bobra IV.

(17. január - 31. marec 2008)

Fotografie, prezentované na výstave Život bobra IV., pochádzajú z Bratislavy - Devínskej Novej Vsi, kde sa autori 10 rokov snažili fotografovať a zdokumentovať život vzácneho a zaujímavého zvieraťa – bobra vodného. Ich hlavným objektom sa na dlhé obdobie stala bobria samica Ráchel so svojimi potomkami. 

Jeden z autorov výstavy - Tomáš Hulík     Deti zo ZUŠ v Devínskej Novej Vsi
počas prednášky k výstave.                     na výstave.

Pred desiatimi rokmi ešte ani jeden z autorov netušil, že sa príbeh bobrej rodinky stane populárnym aj za hranicami Slovenska. Fotografie uverejnil prestížny časopis National Geographic a bobry zohrali hlavnú úlohu aj v dokumentoch z cyklu Universum, nakrútených pre rakúsku televíziu ORF.

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode