Realizované výstavy a podujatia

 

ROK 2011

 
Zima v tvorbe naivných maliarov
(15. december - 29. február 2011)
Výstava obrazov slovenských maliarov z Banátu so zimnými motívmi pod názvom Zima v tvorbe naivných maliarov je výberom so súkromnej zbierky galeristu, novinára a spisovateľa Ivana Melicherčíka.
 
 
FotoFórum 2011
(10. november - 10. december 2011)
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v spolupráci s Istra Centrom – Centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie pripravili aj v roku 2011 výstavu fotografií pod názvom FotoFórum 2011. Fotografie, prezentované na výstave, boli výberom z fotografií, ktoré boli sústredené v rámci fotografickej súťaže na portáli https://fotoforum.istracentrum.sk. 
Na tomto webovom portáli mohli registrovaní účastníci prezentovať svoje fotografie, vytvoriť si albumy, hodnotiť práce ostatných, zapájať sa do diskusií a tým skvalitňovať svoje práce, ako aj práce ostatných. Snahou FotoFóra je vyvolať virtuálnu diskusiu k fotografiám a fotografovaniu a spojiť komunitu fotografov v Devínskej Novej Vsi. Organizátori by chceli v organizovaní tejto webovej fotosúťaže pokračovať i do budúceho obdobia.
 
 
Etnograf Antonín Václavík
(25. august - 31. október 2011)
Vlastná výstava SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku prezentuje život a dielo významného etnografa Antonína Václavíka (1891-1959) počas jeho dvadsaťročného pôsobenia na Slovensku. Pochádzal z Pozlovíc pri Luhačoviciach. Spontánne zberateľstvo a záujem o záchranu ľudovej kultúry ho už v roku 1918 priviedli k vytvoreniu prvej stálej národopisnej expozície múzea v Luhačoviciach. 

PhDr. Antonín Václavík a jeho vysoko hodnotená monografia
Podunajská dedina v Československu.

Po vzniku Československej republiky sa zaradil medzi tých českých intelektuálov a odborníkov, ktorí pôsobili na Slovensku. V decembri 1919 sa stal zamestnancom Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave ako referent pre kultúrne pamiatky a ľudové umenie. Od roku 1924, až do núteného odchodu zo Slovenska vo februári 1939, bol jediným plateným kustódom Slovenského vlastivedného múzea pre odbor etnografie. Stovky etnografických predmetov získal z terénu a zaevidoval ešte pred vznikom Slovenského vlastivedného múzea. Tieto spolu s ďalšími tisíckami sa stali základom etnografických zbierok Slovenského národného múzea - Historického múzea. 
  
Antonín Václavík bol aj tvorcom prvej etnografickej expozície Slovenského vlastivedného múzea, slávnostne otvorenej v novej budove múzea 29. mája 1930. Okrem toho roztriedil, spracoval, prípadne reinštaloval etnografické zbierky početných múzeí na Slovensku. Najzaujímavejšiu na Slovensku, ale dovtedy aj inde v Európe nevídanú realizáciu stálej expozície etnografických zbierok, uskutočnil v júli 1938 v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Vďaka vzdelaniu a skúsenostiam s múzejnou prácou sa mu podarilo docieliť dodnes nedocenenú kvalitatívnu zmenu v práci múzeí na Slovensku.
 
Aby si doplnil vytúžené vzdelanie, stal sa v roku 1921 mimoriadnym študentom Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň pracoval a vykonával terénne etnografické výskumy, najprv v Čataji, potom v Chorvátskom Grobe, ktoré v roku 1924 dokončil a spracoval ich do monografie Podunajská dedina v Československu (1925). 

Podunajská dedina v Československu.

Rozsahom, obsahom a aj výtvarným riešením, nemala táto kniha v tom čase páru nielen v slovenskej a českej, ale ani v zahraničnej národopisnej literatúre. Stala sa jednou z najuznávanejších a najcitovanejších publikácií o slovenských Chorvátoch a bola aj zdrojom inšpirácie, ktorý podnecoval záujem o kroatistické výskumy u ďalších bádateľov. V roku 1926 doktorátom ukončil štúdium etnografie na Univerzite Komenského, začal výskumy rodného Zálesia a vydal ich v monografii Luhačovské Zálesí (1930). Jeho monografie sa stali vzorom pre tento druh etnografickej bádateľskej práce. Okrem nich publikoval mnoho iných štúdií, v ktorých vedecky spracoval zbierky Slovenského vlastivedného múzea.

 
 

Podunajská dedina v Československu - obec Chorvátsky Grob.

Na Slovensku spolupracoval s Dušanom Jurkovičom, Pavlom Blahom, zakladateľmi Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave - Pavlom Socháňom, Vilémom Pražákom, Janom Húskom, Karlom Plickom, Alojzom Kolískom a mnohými ďalšími. V roku 1939 bol Antonín Václavík nútený aj s rodinou opustiť Slovensko a stal sa pracovníkom Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti, kde využil svoje bohaté vedomosti a skúsenosti. V roku 1945 sa stal profesorom československého národopisu Masarykovej Univerzity v Brne, kde do svojej smrti v roku 1959 vychovával novú generáciu etnografov. Jeho dielo aj po desaťročiach sa teší záujmu laickej i odbornej verejnosti.
 
Výstava Etnograf Antonín Václavík sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov a odbornej verejnosti a o jej reprízovanie prejavili záujem ďalšie odborné inštitúcie ako napríklad:
 
Etnograf Antonín Václavík, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Muzeum luhačovického Zálesí
10. november 2011 - 11. marec 2012
   Etnograf Antonín Václavík, Záhorské múzeum Skalica
18. máj - 18. jún 2012
Etnograf Antonín Václavík, SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra Modra
13. apríl - 10. júl 2013
Etnograf Antonín Václavík, Masarykovo múzeum v Hodoníne
20. jún - 14. september 2014
Etnograf Antonín Václavík, Múzeum slovenských národných rád v Myjave
9. október - 28. november 2014
 
Letné podvečery s komornou hudbou 2011
Aj toto leto sme pre Vás pripravili v spolupráci s Istracentrom - Centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie sériu letných komorných koncertov. V tomto roku bol program Letných podvečerov s komornou hudbou nasledujúci:
 
17. 7. 2011 o 18.00 hod.
Koncert starej hudby
Martina Bernášková - flauto traverso
Martina Mestická - flauto dolce
Agnes Ferienčíková- spinet
  
31. 7. 2011 o 18. 00 hod.
Letné impresie
Ivica Gabrišová - flauta
Maroš Klátik - klavír
 
14. 8. 2011 o 18.00 hod.
Gitarové duo Terra Musica
Terézia Balážová a Eva Soviarová
 
 
Chorvátske naivné umenie zo zbierky Ivana Melicherčíka
(17. jún - 15. august 2011)
Dvadsaťtri obrazov výstavy, súčasť zbierky Ivana Melicherčíka, možno smelo zaradiť k najhodnotnejším výtvorom svetového naivného maliarstva. Ako novinár a zberateľ sa s radom tvorcov „chorvátskeho zázraku“ z chlebinskej a podravinskej školy či s inými od zoskupení nezávislými naivistami osobne stretol a odvtedy ho s viacerými z nich spája priateľstvo. 
Obrazy I. Generalića, Ž. Seleša, I. Rabuzina, I. Lackovića-Croatu, J. Pintarića, E. Feješa, S. Sekulića a M. Mehkeka sú výberom z Melicherčíkovej výnimočnej zbierky insitného umenia, budovanej vyše tri desaťročia. Sú doslova a do písmena liekom pre oči aj pre dušu.
 
 
ZUŠ Devínska Nová Ves
(23. máj - 15. jún 2011)
Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi. 
Pútavé obrázky a nápadité dielka z hliny alebo papiera sú výsledkom nielen snahy a výrazného talentu týchto malých umelcov, ale samozrejme, aj trpezlivého vedenia a láskavého prístupu ich pedagógov zo ZUŠ.
 
 
Noc múzeí a galérií 2011
18. máj 2011
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. máj) sa aj tento rok uskutočnilo celoslovenské podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci múzeí a galérií po celom Slovensku mali možnosť počas soboty 14. mája 2011 prezrieť si expozície a výstavy a zúčastniť sa bohatého sprievodného programu, ktorý trval do neskorých večerných hodín. V SNM – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku sme pre Vás v roku 2011 pripravili:
• od 10.00 do 22.00 hod. prehliadku stálej expozície SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku a aktuálnej výstavy obrazov Igora Krista Chorvátske impresie; 
• 15.00 hod. pútavé rozprávanie o príchode Chorvátov na naše územie v podaní historika PhDr. Jozefa Klačku. Po skončení prednášky detskí návštevníci mali možnosť zapojiť sa do súťažného kvízu a zodpovedať otázky o histórii a kultúre chorvátskeho etnika. Odmenou pre ne boli zaujímavé publikácie z vydavateľstva Veda, ktoré do súťaže venovala Slovenská akadémia vied;
• pre návštevníkov, ktorí k nám do múzea zavítali v podvečerných hodinách po 19.00 hod., sme mali pripravené spestrenie prehliadky expozícií a výstavy múzea v podobe malého občerstvenia a ochutnávky kvalitných bielych chorvátskych vín firmy Vinogorje Daruvar značky Graševina ročník 2007, Rajnski Rizling a Chardonnay, oboje ročník 2006.
 
Aj tentoraz sa platilo do múzeí a galérií jednotné, zvýhodnené vstupné 1,5 €/osoba, ktoré návštevníci zaplatili v prvom navštívenom múzeu alebo galérii a do ostatných už mali vstup zdarma. K vstupenke návštevníci dostali aj program podujatia. Prvou návštevou vybraného múzea alebo galérie podporili tú inštitúciu, ktorá im je sympatická. Mali tak možnosť určiť sami, ktorému múzeu alebo galérii poputuje príspevok z vstupného. Po zozbieraní minimálne troch pečiatok z rôznych múzeí a galérií sa návštevníci mohli zapojiť do súťaže – stačilo vyplniť údaje na skladačke a vhodiť ústrižok do boxu v priestoroch nášho múzea. V týždni po skončení podujatia Noc múzeí a galérií 2011 vyžrebovaný víťaz získal poukaz na tri vstupy zdarma do wellness bazéna W Hotela v Devínskej Novej Vsi.
 
 
Chorvátske impresie
(30. apríl - 18. máj 2011)
Chorvátske impresie - je názov autorskej výstavy Ing. Arch. Igora Krista, (nar. 1958), skladajúcej sa z obrazov–impresií autora z viacerých pobytov na chorvátskom pobreží Jadranu. Profesionálneho architekta už v pätnástich rokoch uchvátila maľba starých majstrov a ich tvorba sa stala preňho výzvou, aby sa sebarealizoval vo voľnej tvorbe. Po portrétoch nasledovali krajinky a po roku 2000 sa svojmu hobby začal venovať  čoraz intenzívnejšie. 
Svoje diela prezentoval aj v Nemecku a v Čechách, ale najviac v galérii výtvarných diel, ktorú založil v Plaveckom Mikuláši v niekdajšej nevyužitej budove bývalého obecného úradu. Keďže si zamiloval tamojšiu prírodu, čerpá z nej nielen podnety pre svoju výtvarnú tvorbu, ale usiluje sa jej krásy sprístupniť všetkým záujemcom o  prírodu. Svojou výtvarnou tvorbou a ochranárskou činnosťou sa usiluje skultúrniť a zviditeľniť Záhorie, kde žije a pôsobí už pätnásť rokov.
 
 
Konfrontácia
(29. február - 31. marec 2011)
Autorská výstava je konfrontáciou dvoch amatérskych autorov – rebelov, ktorí v generačnom odstupe päťdesiatich rokov vyjadrujú svoje názory na dianie okolo seba. Dedo a vnuk v pomyselnom zápase. Nie medzi sebou, ale medzi nimi a svetom, ktorého kolobeh sa počas svojej existencie až tak veľmi nezmenil. František Granec (77) a Andrej Varga (známy aj pod prezývkou Mange, 27), obaja pôvodom z Devínskej Novej Vsi, predstavujú svoje kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky so spoločným cieľom – prostredníctvom tvorby hľadať svoju cestu, ale nachádzať i tú spoločnú. 
Starý otec, za svoje názory perzekuovaný bývalým režimom, hľadá dnes inšpiráciu najmä v pokojných zákutiach okolo Moravy. Vnuk, cítiaci dedičný nepokoj a odmietajúci konvenčné vzory, vstupuje na túto scénu s punk-rockovou odvahou. Výber z tvorby pána Graneca, ktorý mali návštevníci možnosť vidieť na výstave Konfrontácia, reflektoval aj na významnú udalosť v roku 2011, ktorou bolo 560. výročie prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi. Výstava bola jedným z prvých podujatí, ktorými si Mestská časť Devínska Nová Ves v nasledujúcom období pripomenula počiatky svojej histórie a existencie. 
 
 
Plagáty Chorvátskeho národného divadla v Záhrebe
(29. január - 28. február 2011)
Záhrebské Chorvátske národné divadlo bolo založené v roku 1895 a bolo už tradične zasvätené inscenáciam najznámejších autorov, producentov a divadlených dizajnérov. V skorých 90. rokoch sa v Chorvátskom národnom divadle zrodila myšlienka angažovať najväčších vizuálnych umelcov, aby vytvárali plagáty za účelom prezentácie svojich predstavení a súčasne, aby sa zachovali umelecké záznamy divadelného umenia. Každá nová produkcia predstavenia, baletu, opery, súčasného tanca je aj teraz sprevádzaná plagátom, ktorý vytvára akademický maliar, fotograf, karikaturista alebo insitný umelec. 
Okrem iných autorov sa na výstave svojimi dielami predstavili aj Vasilije Jordan, Edo Murtić, Duško Šibl, Ivan Lovrenčić a mnohí ďalší známi a uznávaní umelci v Chorvátsku a vo svete. Medzi preslávenými divadelnými dielami z  repertoáru Chorvátskeho národného divadla sú aj Bizetova Carmen, Verdiho Aida a Nabucco, Shakespearov Ako sa vám páči, Bjelinskeho Kocúr v čižmách, Marinkovičova Gloria, Lhotkého Diabol v dedine, Pergolesiho Slúžka paňou a iní. Plagáty zobrazujú malú časť divadelnej produkcie v rokoch 1990-2001. Kompletná produkcia obsahuje 41 plagátov. Výstava Plagáty Chorvátskeho národného divadla obišla celý svet, pre veľký záujem nielen európske metropoly, ale aj zaoceánske krajiny od USA a Austrálie až po Južnú Ameriku. 

 

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode