Realizované výstavy a podujatia

 

ROK 2013

 
Chorvátske kultúrne dedičstvo

(17. december 2013 - 31. január 2014)

Chorváti začali sláviť Vianoce ako prvý zo slovanských národov, ktorí prijali kresťanstvo ešte pred 13. storočiami. Vianoce sú v Chorvátsku považované za najväčší sviatok a o ich dôležitosti hovorí aj bohaté chorvátske kultúrne dedičstvo. V Chorvátsku sa tradícia jasličiek šírila pod vplyvom neapolských a sicílskych betlehemov. V kostoloch ich môžeme vidieť už od 17. storočia a v domácnostiach posledných dvesto rokov. 
Etnografické múzeum v Záhrebe už deväťdesiat rokov zbiera materiál o chorvátskej ľudovej kultúre. Významnú súčasť zbierky tvorí časť venovaná vianočným betlehemom. Jeden z najstarších betlehemov sa nachádza v kláštornej kaplnke na malom ostrovčeku Košljun na ostrove Krk. Výstava, ktorá sa konala pod záštitou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku,  predstavila návštevníkom súbor 22 fotografií chorvátskych betlehemov zo zbierok Etnografického múzea v Záhrebe. 
 
Historické kontakty Chorvátov a Slovákov
(6. december 2013)
Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Matica slovenská Záhreb a Zväz Slovákov v Chorvátsku usporiadali 6. decembra 2013 prezentáciu knihy Historické kontakty Chorvátov a Slovákov (Cirkevné osobnosti) autorov Dr.Sc. Agnezi Szabo a Mr.Sc. Dragutina Ivančiča. Publikácia je venovaná 4 významným cirkevným predstaviteľom Antonovi Vrančičovi - ostrihomskému arcibiskupovi, Aleksandrovi Alagovičovi - záhrebskému biskupovi, Jurajovi Haulíkov i- 1. záhrebskému arcibiskupovi a pátrovi Ferdinandovi Takáčovi.
 
FotoFórum 2013
(7. november - 14. december 2013)
Výstava FotoFórum 2013 je prehliadkou 62 amatérskych fotografií vybraných z portálu https://fotoforum.istracentrum.sk od 29 autorov. Zozbierané fotografie sú výsledkom  všímavého oka a vnímania ich autorov a zobrazujú výnimočnú scenériu živej i neživej prírody či prostredie Devínskej Novej Vsi a jej okolia, ako aj pútavé cestovateľské obrázky a zážitky.
 
Cyril a Metod na známkach
(26. september - 5. november 2013)
MVDr. Milan Šajgalík z Nitry, filatelista a zberateľ, je v rodine filatelistov známy tým, že sa už viac ako tri desaťročia venuje zberateľskej téme Nitra - kolíska kresťanstva a vzdelanosti na Slovensku. Exponáty, prezentované na výstave, obsahujú 80 výstavných listov, na ktorých sú známky, poštové pečiatky, obálky, pohľadnice, vstupenka do Ponitrianskeho múzea i peniaze. 
„Myšlienkami, ktoré všetky tieto súčasti prvého exponátu spájajú, je odkaz sv. Cyrila a Metoda, ich písmo, preklady cirkevných i právnických kníh, zavedenie staroslovienčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka, ale aj boj Slovákov o svoju rodnú reč, vznik vysokého školstva na našom území, kodifikácia spisovného jazyka, prvé slovenské gymnáziá a tiež vplyv maďarizácie,“ priblížil nám tematický obsah oceneného exponátu Milan Šajgalík. Rok 2013 bol rokom cyrilo-metodského jubilea a SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku si výstavou pripomenulo 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie veľkej Moravy. Byzantská misia upevnila kresťanstvo, priniesla našim predkom písmo, vzdelanie a kultúru. Literárna tvorba Cyrila a Metoda je základným pilierom slovanského písomníctva a ich činnosť je spojená s počiatkami náboženského a kultúrneho života Slovanov.
 
Fotografie z celého sveta
(12. júl - 11. september 2013)
Emil Mader, žijúci 32 rokov v Austrálii, pochádza z Bratislavy a jeho korene siahajú do Devínskej Novej Vsi. Vďaka svojmu povolaniu a túžbe spoznávať nové krajiny a ich kultúru, precestoval viac ako 60 krajín. Cestovateľské zážitky, pocity i čaro okamihu zachytil na svojich fotografiách, z ktorých rezonuje každodenná krása života na tejto planéte. Emila Madera k fotografovaniu priviedla Austrália – krajina plná kontrastov, v ktorej žije viac ako 180 národností. Výstava je rozdelená na 5 tematických častí. Prvá predstavuje súbor fotografií z austrálskeho farmárskeho prostredia, druhá zobrazuje faunu, flóru a portréty a fotografie z Indočíny a Vietnamu, ktoré autor navštívil viackrát, tvoria tretí súbor výstavy. Africký kontinent, najmä Tanzánia a Zanzibar, tvoria štvrtý súbor fotografií a piaty súbor je venovaný krásnym fotografiám stromov zo 4 kontinentov s názvom Stromy zo sveta. Okrem Austrálie, ktorá má osobitné miesto v srdci Emila Madera, tohto výnimočného fotografa a cestovateľa najviac očaril africký kontinent, najmä jeho národné parky v južnej a severnej Afrike, Zimbabwe i Keni. 
 
ZUŠ Devínska Nová Ves
(3. - 19. jún 2013)
Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi. 
Pútavé obrázky a nápadité dielka z hliny alebo papiera sú výsledkom nielen snahy a výrazného talentu týchto malých umelcov, ale samozrejme, aj trpezlivého vedenia a láskavého prístupu ich pedagógov zo ZUŠ.
 
Rieka Morava
(28. marec - 24. máj 2013)
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku pripravilo vo svojich výstavných priestoroch v marci 2013 jedinečnú výstavu pod názvom Rieka Morava. 
Objektív autorov výstavy významného slovenského filmára a prírodovedca Tomáša Hulíka a Norberta Sommera zachytáva na 36 fotografiách unikátne územie rieky Moravy, jej malebné zákutia, zvyšky pôvodných lužných lesov i rozmanitosť fauny a flóry. Slovami Tomáša Hulíka: "Rieka Morava je zvláštny fenomén. Svojimi vodami a malebnými zákutiami dokáže pripútať k sebe človeka bez ohľadu na to, kde sa narodil a odkiaľ sa k nej zatúlal." 
 
Špirhač, gacek, trúlelek
(4. február - 22. marec 2013)
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sprístupnilo vo februári 2013 vo svojich priestoroch putovnú výstavu pod názvom Špirhač, gacek, trúlelek (zo života netopierov), ktorú pripravili odborní pracovníci - zoológovia Východoslovenského múzea v Košiciach v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. 
Pod týmto zaujímavým názvom, inšpirovaným ľudovými názvami netopierov na Slovensku, sa skrýva pohľad na výskyt a ochranu výnimočných, vzácnych a celoeurópsky chránených živočíchov, unikátnych lietajúcich cicavcov. Na 11 výstavných paneloch poskytuje základné informácie o výnimočnosti a spôsobe života 27 druhov netopierov, ktoré sa vyskytujú v našej prírode.
 

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode