Archív

Kalendárne a rodinné obyčaje

Svätá Barbora – Svjeta Barbara (4. december)

V tento deň sa v Jarovciach dávala do piesku na menšom tanieri pšenica, ktorá sa zaliala vodou a na teplom mieste sa nechala vyklíčiť. Na Štedrý večer sa dal do stredu taniera s vyklíčenou pšenicou pohár s vodou, na ktorú sa položil horiaci kahanček. V takejto úprave vyklíčená pšenica zdobila štedrovečerný stôl, alebo sa položila pod vianočný stromček. Zvyk sa v prevažnej miere dodržiaval ešte v 70. rokoch 20. storočia.

Zvyk, hoci už stratil svoju pôvodnú magicko-obradnú funkciu, sa udržuje všeobecne aj v samostatne žijúcich rodinách patriacich k mladej generácii. Vyklíčená pšenica ako súčasť výzdoby vianočného stola plní dnes, ako to vyplýva z niektorých výpovedí, do určitej miery funkciu estetickú s doznievaním magického významu.

Na Barboru si dávali dievčatá vykvitnúť višňovú halúzku nazývanú Barbara cvet. Ak im do Vianoc vykvitla, verili, že sa do roka vydajú. Vyskytujú sa aj iné vysvetlenia. Vykvitnutá halúzka znamená, že sa dievča dobre vydá a bude mať šťastné manželstvo. Zvyk je známy aj v Čunove. V obidvoch dedinách žije len v spomienkach najstarších informátorov a hoci ho mladá generácia pozná, nevykonáva ho.

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode