Informácie o web stránke

Použitá literatúra:
 • Bizubová, M., Bocek, B., Čiampor, F. et al.: Niva Moravy – manuál pre sprievodcov. Bratislava, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie 2000.
 • Botík, J. et al.: Chorvátska národnosť na Slovensku. Bratislava, SNM-HM 1999.
 • Botík, J.: Slovenskí Chorváti. Bratislava, Lúč 2001. 
 • Odkaz a súčasnosť Chorvátov na Slovensku. Bratislava, CHKZS 2001, s. 76.
 • Pokorný V. et al.: Devínska Nová Ves. Bratislava, MÚ DNV 1995.
 • Turistický sprievodca: Devínska Nová Ves a okolie. Bratislava, MÚ DNV 2006.
 • Weiss, P. et al.: Devínska Nová Ves. Bratislava, MÚ DNV 2006. 

* * * * * 

Fotografie:
 • Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
 • Klub chorvátsko-slovenského priateľstva Bratislava, p. Mladen Heruc
 • Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
 • Botík, J.: Slovenskí Chorváti. Bratislava, Lúč 2001. 
 • Pokorný V. et al.: Devínska Nová Ves. Bratislava, MÚ DNV 1995.
 • Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo, p. Ive Maász 

Ak máte ďalšie otázky ohľadom tejto webovej stránky alebo námety na zlepšenie jej kvality a obsahu, prosím, kontaktujte správcu webu: snm.mkchs@gmail.com. Ďakujeme.

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode