Výstavy a podujatia - rok 2008

  Paličkami a valcom k čipke
27. november 2008 - 31. január 2009
   Tvorivé dielne 1: V. Marek - Sandberg
   Tvorivé dielne 2: V. Marek - Sandberg
   
Tvorivé dielne 3: V. Marek - Sandberg
   Tvorivé dielne 4: V. Marek - Sandberg
Vladimír Marek - Sandberg
10. september - 31. október 2009
Kultúrne leto 2008 - Letné podvečery s komornou hudbou
júl - august 2008
Detský letný tábor
júl 2008
Festival chorvátskej kultúry
21. - 22. jún 2008
 17. máj 2008 - Noc múzeí a galérií
Telotvar
10. apríl - 30. apríl 2008
Popoludnie s Teslom
12. január 2008
Sprievodné podujatie k výstave Nikola Tesla - človek, ktorý rozsvietil svet
Život bobra IV.
17. január - 31. marec 2008
   

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode