Videogaléria - vystúpenie DFS Grbarčieta

Detský folklórny súbor GRBARČIETA

Detský folklórny súbor Grbarčieta vznikol v roku 1987 na základnej škole I. Bukovčana 1 v Devínskej Novej Vsi. Názov súboru je odvodený od oblasti v Devínskej Novej Vsi - Grba, kde je táto základná škola situovaná. Iniciátorkou jeho vzniku bola vtedy ešte žiačka strednej školy a teraz vychovávateľka na tejto základnej škole v Devínskej Novej Vsi - p. Nikoleta Griezlová-Krajčírová.

Za doterajšie obdobie súbor absolvoval množstvo vystúpení doma i v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Chorvátsko, Česko), kde reprezentoval menšinu Chorvátov, žijúcich na Slovensku. Za túto činnosť obdržal viacero pochvál, ocenení a ďakovných listov od usporiadateľov podujatí.

Repertoár súboru tvoria detské hry, piesne, tance aj zvyky Chorvátov zo Slovenska, najmä z Devínskej Novej Vsi, ale aj z Chorvátska. V súčasnosti má súbor 40 až 50 členov vo veku od 3 do 16 rokov. 

Vianočné vystúpenie DFS Grbarčieta v priestoroch SNM-Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, december 2009.

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode