Realizované výstavy a podujatia

 

ROK 2012

 
FotoFórum 2012
(9. november 2012 - 31. január 2013)
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v spolupráci s Istra Centrom – Centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie pripravili aj v roku 2012 výstavu fotografií pod názvom FotoFórum 2012. Fotografie, prezentované na výstave, boli výberom z fotografií, ktoré boli sústredené v rámci fotografickej súťaže na portáli https://fotoforum.istracentrum.sk. 
 
 
Na tomto webovom portáli mohli registrovaní účastníci prezentovať svoje fotografie, vytvoriť si albumy, hodnotiť práce ostatných, zapájať sa do diskusií a tým skvalitňovať svoje práce, ako aj práce ostatných. Snahou FotoFóra je vyvolať virtuálnu diskusiu k fotografiám a fotografovaniu a spojiť komunitu fotografov v Devínskej Novej Vsi. Organizátori by chceli v organizovaní tejto webovej fotosúťaže pokračovať i do budúceho obdobia.
 
 
Letné podvečery s komornou hudbou 2012
Aj toto leto sme pre Vás pripravili v spolupráci s Istracentrom - Centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie sériu letných komorných koncertov. V tomto roku bol program Letných podvečerov s komornou hudbou nasledujúci:
 
15. 7. 2012 o 18.00 hod.
Koncert starej hudby
Koncert diel majstrov barokovej a renesančnej hudby, na historických hudobných nástrojoch účinkovali študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave:  
Dorota Matejová - flauto traverso
Viola Kordošová - violončelo
  
29. 7. 2012 o 18. 00 hod.
Pavol Varga Ensemble
Koncert hudobníkov žijúcich a pôsobiacich v Devínskej Novej Vsi.
Účinkujú Pavol Varga, Katarína Veselská a hostia.
 
12. 8. 2012 o 18.00 hod.
Curiosi Di Tutto Orchestra
Komorný sláčikový orchester, umelecký vedúci: Rafael Hrdina.
 
 
ZUŠ Devínska Nová Ves
(28. máj - 20. jún 2012)
Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi.
Pútavé obrázky a nápadité dielka z hliny alebo papiera sú výsledkom nielen snahy a výrazného talentu týchto malých umelcov, ale samozrejme, aj trpezlivého vedenia a láskavého prístupu ich pedagógov zo ZUŠ.
 
 
Noc múzeí a galérií 2012
19. máj 2012
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. máj) sa aj tento rok uskutočnilo celoslovenské podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci múzeí a galérií po celom Slovensku mali možnosť 19. mája 2012 prezrieť si expozície a výstavy a zúčastniť sa bohatého sprievodného programu, ktorý trval do neskorých večerných hodín. V SNM – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku sme pre Vás v roku 2012 pripravili:
Expozície: Expozícia Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je zameraná na prezentáciu hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.
Sprievodné podujatia: 10.00 – 22.00 h individuálna prehliadka SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku; o 13.00 h prehliadka SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku spojená s odborným lektorátom k stálej expozícii Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku.
Výstava Aha deti, čo to letí
Panelová výstava Východoslovenského múzea v Košiciach návštevníkom bližšie predstavila život bocianov na našom území. Obsah výstavy približuje problematiku ich existencie v blízkosti človeka, pojednáva o pozitívach a negatívach spojených s jeho hniezdením, ako aj o ochranárskom a osvetovo-výchovnom pôsobení pre zachovanie tohto, u nás jedného z najznámejších, vtáčieho druhu. Výstava je doplnená preparátmi a trojrozmernými exponátmi predmetov, ktoré symbolicky znázorňujú spolužitie človeka a bociana.
Od 14.00 do 16.00 h tvorivé dielne k výstave Aha deti, čo to letí. Detskí návštevníci si pod vedením lektorky mali možnosť zhotoviť vlastné dielka inšpirované touto výstavou.
O 17.00 h prednáška RNDr. Kataríny Zlochovej o živote bociana bieleho na území Záhorského Pomoravia a Devínskej Novej Vsi. Na tomto území máme možnosť obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe, zaradený do zoznamu medzinárodne významných mokradí, tzv. Ramsarskej lokality. O bohatstve tejto oblasti svedčí i fakt, že u našich rakúskych susedov pri obci Marchegg sa rozprestiera jedna z najväčších bocianích kolónií v Európe. Bociany tu hniezdia na veľkých starých duboch a na slovenskej strane rieky Morava si väčšinou hľadajú potravu. Bociany biele priletúvajú na naše územie v druhej polovici marca až začiatkom apríla. Po ich príchode príroda ihneď ožíva a bocian sa stáva stredobodom záujmu miestnych obyvateľov i médií. Možno ste i Vy, milí priatelia, postrehli práve v médiách správu, že príchod prvého bociana bieleho v tomto roku na naše územie bol zaregistrovaný práve u nás – v Devínskej Novej Vsi 9. marca 2012.
 
 
Aha deti, čo to letí
(30. marec - 23. máj 2012)
Výstava Aha deti, čo to letí bola realizovaná Východoslovenským múzeom v Košiciach pod odborným vedením pána RnDr. Miroslava Fulína. Prvá verzia tejto putovnej výstavy vznikla pred jedenástimi rokmi a odvtedy bola dvakrát inovovaná. Jej súčasná bannerová podoba je v slovensko-anglickej mutácii, doplnená o maďarskú verziu. Výstava návštevníkom bližšie predstavuje život bocianov na našom území, problematiku ich existencie v blízkosti človeka, pojednáva o pozitívach a negatívach spojených s jeho hniezdením, ako aj o ochranárskom a osvetovo-výchovnom pôsobení pre zachovanie tohto, u nás jedného z najznámejších, vtáčieho druhu. 
 
 
Okrem informačného charakteru predstavovalo uvedenie tejto výstavy v priestoroch nášho múzea aj akési symbolické spojenie príchodu jari s regiónom Záhorského Pomoravia a našej mestskej časti – Devínskej Novej Vsi, ktorej obyvatelia majú tú jedinečnú možnosť pozorovať mnohé hniezda bociana bieleho priamo tu, pri rieke Morava. Môžeme tu obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe, zaradený do zoznamu medzinárodne významných mokradí, tzv. Ramsarskej lokality. O bohatstve tejto oblasti svedčí i fakt, že u našich rakúskych susedov pri obci Marchegg sa rozprestiera jedna z najväčších bocianích kolónií v Európe. Bociany tu hniezdia na veľkých starých duboch a na slovenskej strane rieky Morava si väčšinou hľadajú potravu. Bociany biele priletúvajú na naše územie v druhej polovici marca až začiatkom apríla. Po ich príchode príroda ihneď ožíva a bocian sa stáva stredobodom záujmu miestnych obyvateľov i médií. Možno ste i Vy, milí priatelia, postrehli práve v médiách správu, že príchod prvého bociana bieleho v roku 2012 na naše územie bol zaregistrovaný práve u nás – v Devínskej Novej Vsi  9. marca.

 

© 2009 - 2015 SNM-MKCHS. Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode